Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (nævnet) behandler personoplysninger i en række forskellige situationer med henblik på at varetage de opgaver, som nævnet skal løse.

Det betyder, at nævnet som led i sine opgaver får oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres. Der kan være tale om såkaldte ’almindelige oplysninger’, f.eks. når borgere, pressen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre myndigheder kontakter nævnet, og der i henvendelsen fremgår kontaktoplysninger, som er nødvendige for at nævnet kan vende tilbage til vedkommende. Der kan også være tale om, at nævnet modtager en henvendelse fra en borger eller en repræsentant fra en uddannelsesinstitution, hvor der i henvendelsen fremgår kontaktoplysninger, som er nødvendige for at nævnet kan vende tilbage til vedkommende. Personoplysninger indgår således i nævnets arbejde i mange sammenhænge.

På disse sider kan du læse mere om nævnets behandling af personoplysninger. Det bemærkes, at nævnet også behandler personoplysninger i andre situationer, end dem der er beskrevet på disse sider, fx anmeldelser om videnskabelig uredelighed. I sådanne tilfælde vil du, hvis dine oplysninger behandles, modtage et særskilt oplysningsbrev med nærmere informationer om behandlingen.


Som udgangspunkt behandler nævnet således personoplysninger i følgende situationer/sagstyper /behandlinger: 


 Generelle informationer


 Rettigheder

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023