Gå til indhold

Generelle informationer

Her kan du læse om reglerne for behandling af personoplysninger, kontaktoplysninger for styrelsen og styrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Regler for behandling af personoplysninger
Nævnets behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Dataansvarlig
Nævnet er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som nævnet foretager i forbindelse med de sagstyper, som beskrives på disse sider.

Kontakt til nævnet:

Sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
CVR: 19918440
Tlf: 3544 6200
E-mail: nvu@ufm.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Nævnet har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver nævnet om reglerne for behandling af personoplysninger.

Kontakt til nævnets databeskyttelsesrådgiver:

Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 81 44
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Spørgsmål til nævnets behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til nævnets behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler eller nævnets databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen, dvs. at det brev eller lignende, som du har modtaget fra nævnet. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som nævnet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024