Gå til indhold

Kontakt med pressen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre myndigheder m.v.

Nævnet behandlinger personoplysninger i forbindelse med kontakten med nævnets interessenter m.v.

Nævnet har en bred kontakt med bl.a. pressen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre myndigheder. Kontakten indebærer behandling af personoplysninger, bl.a. kontaktoplysninger på de personer, som nævnet på denne måde har kontakt til.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne varetage kontakten med interessenter mv. Hvor der behandles andre personoplysninger end kontaktoplysninger, vil formålet afhænge af den konkrete sag.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i nævnets kontakt med interessenter mv. er i mange tilfælde databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter nævnet kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som nævnet har fået pålagt.

Kategorier af registrerede personer
Nævnet behandler personoplysninger om den person, som nævnet er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger
Nævnet behandler kontaktoplysninger på den person, som nævnet er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete sag kan der også være tale om behandling af andre typer af oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Nævnet videregiver nogle gange personoplysningerne til de relevante uddannelsesinstitutioner med det formål at oplyse en sag.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Det afhænger af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra, men personoplysninger kan f.eks. stamme fra en person, der henvender sig til nævnet.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer nævnet en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode.

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024