Gå til indhold

Henvendelser om registreredes rettigheder

Nævnet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af henvendelser om registreredes rettigheder.

Nævnet modtager henvendelser vedrørende registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, f.eks. om indsigt i nævnets behandling af personoplysninger. Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare anmodningerne.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare henvendelsen.

Retsgrundlaget for behandling af henvendelser om registreredes rettigheder er databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og databeskyttelseslovens kapitel 6.

Kategorier af registrerede personer
Nævnet behandler personoplysninger om den person, der henvender sig vedrørende registreredes rettigheder.

Kategorier af personoplysninger
Nævnet behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Der kan også behandles andre personoplysninger, f.eks. hvis der er tale om en anmodning om indsigt i en behandling af oplysninger, hvor det vil være nødvendigt at behandle de pågældende oplysninger med henblik på at give indsigt. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Der videregives som udgangspunkt ikke oplysninger til andre end den person, der henvender sig.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til nævnet. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer nævnet en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode.

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024