Gå til indhold

Det strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd ydede finansiel støtte til forskning, der adresserer og søger at løse de velstands- og velfærdsmæssige udfordringer, Danmark står overfor.

<built-in function id>

Det Strategiske Forskningsråd blev nedlagt 1. april 2014, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Senest opdateret 30. april 2018