Gå til indhold

Det strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd ydede finansiel støtte til forskning, der adresserer og søger at løse de velstands- og velfærdsmæssige udfordringer, Danmark står overfor.

Det Strategiske Forskningsråd blev nedlagt 1. april 2014, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Det Strategiske Forskningsråd bestod af en bestyrelse og et varierende antal programkomiteer.

Bestyrelsen

Ved rådets nedlæggelse var Peter Olesen, Direktør og Professor, ActiFoods, formand for bestyrelsen. Næstformand var dekan Mette Thunø på Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 24. juni 2024