Gå til indhold

ESERO Danmark fortsætter med at bruge rummet i naturfagsundervisningen

European Space Agency, ESA har netop indgået kontrakt med Naturvidenskabernes Hus om ESERO Danmark for perioden 2023-2025. ESERO Danmark tilbyder lærerkurser og undervisningsmateriale om rummet til danske skoler og fremover også inspirationsmaterialer til dagtilbud og offentligheden

esero dk.JPG

ESERO Danmark har til formål at arrangere, inspirere og udbyde lærerkurser og undervisningsmaterialer til grundskolen og gymnasier. Tilbuddene indbefatter rumrelaterede emner, som skal motivere elever og studerende til at få et nært kendskab til rummet som en ressource og muligt karrierevalg i fremtiden. Emnerne spænder bredt fra astronomi, klima, satellitobservationer, kodning og teknologi, som
indgår i større eller mindre grad i Fælles Mål i grundskolen og faglige mål i ungdomsuddannelserne i fysik/kemi, natur og teknologi, geografi, matematik, biologi, kemi, naturgeografi mm.

Alle tilbud og arrangementer udbudt af ESERO Danmark findes på ESERO.dk, hvor de er gratis at downloade og bruge i undervisningen. ESERO Danmarks aktiviteter omfatter blandt andet deltagelse i ESA’s fem skolemissioner:
• AstroPi
• Klimadetektiverne
• Mission X
• Cansat
• Moon Camp
Tilbuddene varierer fra virtuelle lærerkurser, pdf vejledninger til at bygge en papirs raket til brug i undervisningen og information om ESAs skolemissioner for elever og lærere. Platformen udbygges og opdateres jævnligt med nye tilbud.

I den nye ESERO-kontrakt for årene 2023-2025 udbydes desuden inspirationsmaterialer og arrangementer, der inkluderer dagtilbud og den bredere offentlighed. Derudover inkluderer den nye rolle for ESERO Danmark også at udbygge ESERO.dk hjemmesiden til at indeholde rollemodeller. Rollemodellerne kan give inspiration til en karriere inden for en rumrelateret branche for de unge, der skal videre i uddannelsessystemet eller til undervisningsinstitutioner, som gerne vil arbejde med rollemodeller og karriere.

ESERO Denmark ledes af Naturvidenskabernes Hus - videnscenter for skole-virksomhedssamarbejde - i partnerskab med Astra, det nationale naturfagscenter, Planetarium, science center for viden om astronomi og rumfart. ESERO Danmark finansieres dels af partnerne selv og dels af ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der er etableret ESERO-afdelinger i 22 ESA medlemslande.

For mere om ESERO og samarbejde kontakt ESERO Danmark Manager Maddy Tizar Hansson, mth@nvhus.dk

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024