Gå til indhold

Grønt Horizon Europe-projekt skal hente data fra Copernicus satellitterne

Startupvirksomheden CWare er lykkedes med at få midler fra Horizon Europe til projektet 100KTREE. Projektet tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ambition om at plante 100.000 træer i byen frem mod 2025. På europæisk plan er målet at få plantet mindst tre milliarder ekstra træer inden 2030.
Copernicus. Image: ESA
Copernicus. Image: ESA


Træer er vigtige for luftkvaliteten, og de er med til at sørge for, at byen bliver køligere, ligesom træerne optager en masse CO2.

Idéen med 100KTREE er at tiltrække private investeringer til at finansiere træplantningen i byerne. EU-projektet skal gerne ende med en platform, som henter data fra Copernicus, EU’s informationstjeneste baseret på satellitjordobservation, suppleret med en mobilapp, der kan hente og levere data fra beboerne i de relevante byområder. København og Sofia skal bruges som cases – begge har nemlig konkrete planer om at plante træer. På længere sigt skal systemet kunne bruges i byer over hele verden.

”Den gode idé er både første og vigtigste element, hvis man går med tanker om at søge EU’s forskningspuljer. Vi tænker, udvikler, finder partnere og begynder at idéudvikle. Derefter finder vi det rigtige sted at søge i nogle af de mange og forskellige forsknings- og innovationsprogrammer, der findes i EU.” siger stifter og leder Birgitte Holt Andersen, CWare.

Hun fortsætter: ”Jeg kommer fra space-verdenen, så jeg fik den idé, at det ville være spændende at bruge satellitdata i byplanlægningen til at kortlægge hotspots i forhold til luftkvalitet, sol, skygge, vind, regnmængde osv. Samtidig skal vi kigge på byrum, befolkningstæthed, huskvalitet, trafik m.m. Ved at samkøre data vil vi kunne optimere den grønne byplanlægning. Derudover vil vi prøve at sætte værdi på et træs attributter, fx værdien af at rense luften for partikler, værdien af skyggedannelse. På den måde kan vi sætte en samfundsmæssig værdi på det enkelte træ: Hvilke træer er bedst i dette bymiljø, hvad vil det koste at plante træer i den eller den gade? På den måde vil vi skaffe samfundsværdi ud fra cost-benefit-analyser.”

Projektet er et samarbejde med DHI Gras og en lang række europæiske partnere.
Projektet er bare et af flere Horizon Europe projekter med dansk deltagelse, som har fået midler fra Horizon Europe til grønne projekter. Læs om dem alle i GRØN.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024