Gå til indhold

Vil du vide hvad EUSPA laver?

Det nyoprettede Agentur for EU's rumprogram, EUSPA, har netop udgivet sin første årsrapport. Rapporten giver en oversigt over agenturets aktiviteter i 2021 og danner et godt udgangspunkt for at få et indblik i det nye agenturs rolle i den europæiske rumsektor.EUSPA, som formelt blev oprettet den 27 april 2021, er arvtageren fra det tidligere GSA (European GNSS Agency) og har det overordnede formål at sikre optag og sammenhæng mellem EU’s rumprogram og brugerne og deres behov.

Aktivitetsrapporten giver et detaljeret overblik over det nye agenturs rolle og ansvarsområder samt det konkrete arbejde, som har fundet sted i EUSPA i år 2021. Rapporten dækker blandt andet:

  • Promovering af rumdatas markedsoptag
  • EU's rumprograms aktiviteter (Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM)
  • Agenturets administration
  • Sikkerhedsakkreditering af EUs rumprogram
  • Tal og statistik om agenturet

Rapporten kan findes både i en komplet og omfattende udgave samt et letlæseligt executive summary.

 

 

Kontakt

Christian Agger Autzen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 27
Email: cagg@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024