Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Aktuelt Nyheder 2022 Europa kommissionen lancerer ny ambitiøs rumpakke

Europa kommissionen lancerer ny ambitiøs rumpakke

Rumpakken indeholder et forslag til forordning for et nyt rumbaseret "Secure Connectivity" system, som skal forhandles med medlemsstaterne, samt en fælles meddelelse fra Kommissionen og EU’s fælles udenrigstjeneste om trafikstyring i rummet, der sætter retningen for en fælles EU tilgang på området
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Europa kommissionen og medlemslandene har netop indledt forhandlingerne om forslaget til forordningen for Space-based Secure Connectivity. Det nye initiativ foreslås at indeholde en sikker satellitbaseret kommunikationsløsning rettet mod myndigheder samt en kommerciel tjeneste, der skal levere sikkert og pålideligt satellitbaseret internet til hele Europa, dele af Afrika og Arktis.

Trafikken i rummet er i hastig vækst, hvilket øger risikoen for kollisioner og dannelse af rumaffald. Samtidig er ruminfrastrukturen af stigende strategisk betydning. Der er derfor et presserende behov for trafikstyring i rummet. Den fælles meddelelse sætter retningen for, hvordan EU vil arbejde hen imod en fælles EU tilgang til trafikstyring i rummet.

Senest opdateret 28. november 2022