Gå til indhold

EUSPA offentliggør ny markedsrapport om jordobservation og satellitnavigation

Rumdata er en vækstkatalysator for virksomheder, som stimulerer økonomien og hæver barren for innovation. EUSPA's netop udgivne EO- og GNSS-rapport er en guide til dem, der ønsker at gøre satellitnavigations- og jordobservationsteknologier til en del af deres forretningsplan.

 

Samfundet er mere end nogensinde før afhængigt af innovative løsninger til at håndtere big data-paradigmet, håndtere og imødegå naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, begrænse spredningen af sygdomme og styrke den global forsyningskæde, der understøtter vores dagligdag. Data fra jordobservation (EO) og globale

satellitnavigationssystemer (GNSS) bliver stadig vigtigere for disse innovative løsninger, der er under udvikling eller allerede anvendes af borgere, virksomheder, regeringer, og forskere rundt om i verden. I 2021 genererede GNSS- og EO downstreammarkedet

indtægter på over 200 mia. euro, og indtægterne ventes at nå næsten en halv billion euro i løbet af det næste årti.

EUSPAs markedsrapport giver et indblik i udnyttelsen og den potentielle udnyttelse af rumteknologi, særligt ift. Galileo og Copernicus systemerne. Den omfattende rapport indeholder analytisk information om de dynamiske GNSS- og EO-markeder samt dybdegående analyser af de seneste globale tendenser og udviklinger ved hjælp af illustrerede eksempler og brugsscenarier. Rapporten indeholder også prognoser for markedsudviklingen for GNSS-salg og EO-indtægter frem til 2031 baseret på avancerede økonometriske modeller.

Blandt rapportens væsentligste punkter er bl.a.:

  • Det globale årlige salg af GNSS-modtagere vil nå 2,5 mia. enheder i 2031 og være domineret af applikationer, der hører under segmentet forbrugerløsninger, turisme og sundhed, og som vil udgøre omkring 92 % af det globale årlige salg.
  • Bortset fra de største markeder som landbrug, byudvikling og kulturarv samt energi og råstoffer ventes det inden for EO, at forsikrings- og finanssegmentet vil få den hurtigste vækst i det næste årti (21 % af den samlede årlige vækstrate) med hensyn til indtægter fra både EO-data og tillægstjenester.
  • Set ud fra et forsyningsperspektiv tegner den europæiske industri sig for over 41 % af det globale EO downstreammarked og for 25 % af det globale GNSS downstreammarked.

Kontakt

Christian Agger Autzen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 27
Email: cagg@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022