Gå til indhold

Invitation til møde med Styrelsen: Hvordan bruger I som virksomhed, universitet, forskningsinstitut eller GTS ESA?

I styrelsen er vi interesserede i at blive klogere på, hvordan danske aktører arbejder med ESA samt deres fremadrettede interesser i ESA over de næste par år. Vi inviterer derfor interesserede aktører til at mødes med os i løbet af marts og april.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen varetager det danske medlemskab af European Space Agency (ESA) og monitorerer den danske deltagelse i alle ESA programmer. Derfor indhenter Styrelsen kontinuerligt viden om, hvordan danske aktører bruger ESA, samt hvordan de planlægger og ønsker at bruge ESA fremadrettet.

Styrelsen tilbyder interesserede danske aktører at drøfte deres interesser og arbejde i forhold til ESA i løbet af marts og april.

I november 2022 løber den næste Ministerkonference i ESA af stablen, hvor alle medlemsstater bidrager til organisationen over de næste tre år for programmerne. I den forbindelse præsenterer ESA forslag til nye programmer og opdateringer af de eksisterende. 

Er I som virksomhed, universitet, forskningsinstitut eller GTS interesseret, så send en mail til Dennis Jorch Dehn Kristensen på djdk@ufm.dk snarest muligt.

Alle aktører skal være opmærksomme på, at møderne som udgangspunkt ikke vil holdes med enkeltpersoner med enkeltinteresser.

Styrelsen vil foreslå dato for møde, som kan foregå både fysisk og online. Inden mødet vil aktøren bedes udfylde et kort dokument med information om aktøren som forberedelse til mødet.

Vi ser frem til drøftelserne.

Kontakt

Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022