Gå til indhold

Nationalt Risikobillede 2022 sætter fokus på hændelser i rummet

Beredskabsstyrelsen udpeger i Nationalt Risikobillede 2022 14 risici, som det danske samfund bør rette opmærksomhed mod de kommende fem år. En af dem er rumhændelser som f.eks. dækker over rumvejr og utilsigtede kollisioner i rummet.

Rapporten skal bidrage til en fælles forståelse af de risici, det danske samfund står over for, og danne grundlag for beredskabsplanlægning i Danmark. Rapporten skal bidrage til at styrke samfundets robusthed og dermed til danskernes tryghed.

Risikobilledet giver myndigheder, virksomheder og organisationer et overblik over 14 risici, der bør rettes opmærksomhed mod på kort og mellemlang sigt.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022