Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Aktuelt Nyheder 2022 Søg støtte: Omkring 7,5 millioner kroner målrettes i 2022 innovation baseret på rumdata i European Space Agencys program for downstream teknologiudvikling

Søg støtte: Omkring 7,5 millioner kroner målrettes i 2022 innovation baseret på rumdata i European Space Agencys program for downstream teknologiudvikling

Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har nu mulighed for at søge om støtte til udviklingen af applikationer baseret på rumdata i ESA's teknologiprogram for telekommunikation og downstream applikationer (ARTES).
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk


Billede: ESA

I 2022 øremærker European Space Agency (ESA) igennem ARTES-programmet omkring 7,5 millioner kr. til danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Disse vil især være målrettet SMV’er, som typisk ikke før har arbejdet med udviklingen af teknologi med udgangspunkt i rummet, men som ønsker at udvikle ny eller forbedre eksisterende produkter eller services baseret på rumdata.

Ansøgere vil kunne søge midler til såkaldte kick-start projekter igennem ESA’s Business Applications Space Solutions program (BASS). Disse omfatter tekniske- eller markeds-feasibility studier i tæt samarbejde med kunder/brugere. Herudover vil ansøgere også kunne søge om midler til opfølgende projekter på tidligere kick-start aktiviteter, der skal demonstrere den nye teknologi over for kunderne.

Kick-start projekter kan finansieres med mellem 75% og 80%, med et maksimum på 60-64.000 Euro. 

I 2022 offentliggør ESA løbende opslag inden for blandt andet emnerne 5G/6G services, Water as Food Reserve og Edge Intelligence. Ved at følge linket nedenfor kan du læse mere om de enkelte opslag.

Før ansøgere kan indsende deres projektidé til ESA, skal de godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som udsteder såkaldte støttebreve. Ansøgere kan anmode om disse støttebreve løbende, som kick-start emnerne slås op. 

Den endelige pulje, der udmøntes i støttebreve, afhænger delvist af den finansielle situation i ARTES-programmet på tidspunktet anmodningen modtages, samt delvist af tilbagefald fra projekter der ikke ender i kontrakt med ESA i 2021 og 2022. Således forventes det, at Styrelsen kan støtte projekter for i alt omkring 7,5 millioner kr. samt potentielle tilbagefald. Det anbefales at kontakte Styrelsen for afklaring, inden anmodning om støttebrev indsendes.

Ansøgningsproces

Når ESA slår et kick-start udbud op på sin hjemmeside, kan danske ansøgere indsende en anmodning om støttebrev til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Denne skal blandt andet indeholde en kort men konkret projektbeskrivelse og virksomhedsintroduktion.

Såfremt projektet falder inden for rammerne af det relevante ESA opslag, vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen herefter indkalde til en kort online pitch-session, hvor ansøgere skal fremlægge deres projekt på maks. 10-15 minutter med PowerPoint slides. Styrelsen vil give feedback til projekterne for at hjælpe ansøgerene på vej til at indsende gode projektforslag til ESA. Styrelsen arbejder ud fra en række kriterier på linje med ESA’s egne, som vil skulle indgå i præsentationen. Ansøgerne indstilles kort tid efter fremlæggelsen til at indsende en ansøgning til ESA, som herefter evaluerer og prioriterer ansøgningerne. 

Læs mere om både ESA og den danske proces, de danske kriterier og krav til PowerPoint præsentation igennem links nedenfor. 

Har du/I spørgsmål til dette opslag, kontakt da Dennis Jorch Dehn Kristensen på eller 7231 8877.

Senest opdateret 28. november 2022