Forskerskatteordningen

Ansøgning om godkendelse af forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejd. Læs mere på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside - dff.dk
Kontakt
Allan Hegelund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 30
Email: ahe@ufm.dk

Denne vejledning henvender sig til ansættende virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af lov om universiteter og lov om sektorforskning og som ønsker at ansøge om registrering af et ansættelsesforhold med henblik på beskatning i henhold til kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen).

For virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af lov om universiteter og lov om sektorforskning, er det Danmarks Frie Forskningsfond, der skal godkende den skattepligtiges medarbejders forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde som led i ansøgningen til SKAT om registrering af et ansættelsesforhold under forskerskatteordningen.

Ved ansøgning om registrering af ansættelsesforhold på forskningsinstitutioner, der er omfattet af lov om universiteter og lov om sektorforskning henvises til den pågældende institutions løn- og personaleadministration.

Om forskerskatteordningen

Det har siden 1992 været muligt at søge om nedsat skattebetaling for forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet, og som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Formålet med ordningen er at gøre det muligt for dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Ordningen gælder for alle brancher og for såvel danskere som udlændinge.

Læs mere om ordningen og hvordan man ansøger hos Danmarks Frie Forskningsfond. Her findes de relevante skemaer og spørgsmål på ofte stillede spørgsmål:

Hvor findes reglerne?

Forskerskatteordningen er reguleret i kildeskattelovens §§ 48 E-F, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016.

Senest opdateret 12. juni 2020