Gå til indhold

Dansk strategi for digital forskningsinfrastruktur

I 2017 blev der nedsat en strategigruppe med deltagelse fra danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Strategigruppens opgave var at afgive et samlet oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode (2019-2029). Den overordnede vision er, at ”Forskere ved de danske universiteter skal have adgang til digital forskningsinfrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse i verdensklasse.”

Som baggrund for arbejdet har Styrelsen for Forskning og Uddannelse anmodet Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) om at gennemføre et udrednings- og analysearbejde bestående af tre dele:
1. En behovskortlægning
2. En Benchmarking af Danmark i forhold til andre lande
3. En analyse af den europæiske udvikling på området.

Dette og andet input samt dialog med aktører på området dannede grundlaget for strategigruppens arbejde.

Strategien blev offentliggjort i januar 2019.

På baggrund af den danske strategi for digital forskningsinfrastruktur fra januar 2019 anmodede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen DeiC om at udarbejde en national strategi for data management baseret på FAIR-principperne. Denne nationale strategi har DeiC offentliggjort i september 2021.

For at implementere data management strategien nedsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en følgegruppe, der får til at opgave at følge og koordinere implementeringen af strategien.

Følgegruppens mandat er blevet forlænget til og med 2024.

Kontakt

René Michelsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 49
Email: rmi@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. juni 2023