Gå til indhold

Bevillinger fra Pulje til Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur er en vigtig rammebetingelse for dansk forskning. Der er derfor behov for løbende at sikre danske forskeres adgang til de mest avancerede og moderne faciliteter. Derfor afsættes der hvert år midler fra Pulje til Forskningsinfrastruktur med dette formål.

Pulje til Forskningsinfrastruktur blev oprindeligt etableret som følge af Globaliseringsaftalen i 2006. Uddannelses- og forskningsministeren har siden været den udmøntende instans, og puljens formål har været at understøtte etableringen af perspektivrige nationale strategiske forskningsinfrastrukturer.

Udmøntningsmodellen er siden blevet udviklet og modnet og kan inddeles i tre faser:

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. februar 2021