Den Nationale Styregruppe for Open Access

Den Nationale styregruppe har til opgave at koordinere implementeringen og udviklingen af den Nationale Strategi for Open Access.

Kun med opbakning og koordination med forskningsinstitutionerne, de private fonde, DEFF og andre vil de ambitiøse mål kunne realiseres.

De otte danske universiteter har hver udpeget et medlem. Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDIRK), Danske Professionshøjskoler samt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har endvidere hver udpeget et medlem af styregruppen.

Den Nationale Styregruppe for Open Access er nedsat i en periode på tre år. Styregruppen holdt sit første møde i april 2014 og dens opgaver er beskrevet i et kommissorium.

Senest opdateret 11. januar 2016