Fokus på Open Access i EU

Open Access og fri adgang til forskningsdata ligger højt på den politiske dagsorden i EU. Open Access ses som afgørende for EU’s muligheder for at effektivisere videndelingen, øge den forskningsmæssige konkurrenceevne samt styrke den økonomiske vækst i regionen.

EU-Kommissionen har haft fokus på Open Access til forskningspublikationer og fri tilgængelighed af forskningsdata siden 2006.

To initiativer har haft stor betydning og har fremmet processen frem mod Open Access – ikke kun i Danmark, men også i de øvrige EU-lande.

Fokus på Open Access i EU
EU-Kommissionen har haft fokus på Open Access til forskningspublikationer og fri tilgængelighed af forskningsdata siden 2006.
Danmark tiltrådte i 2007 Ministerrådets konklusioner om ”Scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation”.

I rådskonklusionerne forpligter de europæiske lande sig til at lave politikker for Open Access til videnskabelige artikler og data fra offentligt finansieret forskning.

Den 17. juli 2012 offentliggjorde EU-Kommissionen sin henstilling om adgang til og bevaring af videnskabelig information, som indeholder klare målsætninger og anbefalinger til medlemsstaterne. Af initiativet fremgår, at behovet for bredest mulige videndeling af den offentligt finansieret forskning er afgørende for at styrke den europæiske konkurrenceevne og økonomiske vækst.

Disse to initiativer har endvidere spillet ind til og har haft betydning for udformningen af Kommissionens meddelelse  af 17.  juli 2012 vedrørende “Et styrket Europæisk Forskningsrum (A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth)

 

 

 

Senest opdateret 16. juni 2015