Gå til indhold

Uddannelse i innovation, iværksætteri og entreprenørskab

I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Det er kernen i regeringens politik for uddannelse i entreprenørskab.

Flere skal have uddannelse i Entreprenørskab

Uddannelse i entreprenørskab er med til at skabe flere nye virksomheder med vækstpotentiale og flere vækstiværksættere. Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem uddannelsessystemet stimulerer unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætter ideer til værdi.

Visionen er at udvikle elever og studerendes viden om entreprenørskab og deres evne til at handle entreprenørielt. Begrebet entreprenørskab forstås her i sin brede forstand det vil sige:

  • Nyskabelse i forretningsøjemed eller værdiskabelse i bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører den, og hvor ideen skaber værdi. Værdiskabelsen behøver ikke være af økonomisk art.
  • Skabelse i en eksisterende virksomhed af nye processer og/eller produkter, der kan være af værdi for den eksisterende virksomhed eller organisation.
  • At starte egen virksomhed og sætte denne i drift.

Partnerskabet for Uddannelse i Entreprenørskab

Der er for at sikre en koordineret og samlet indsats for uddannelse i entreprenørskab er der dannet et Partnerskab for Uddannelse i Entreprenørskab som indbefatter de fire ministerier på området. De fire ministerier i partnerskabet er Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Med afsæt i Partnerskabet indgår Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet resultatkontrakt med Fonden for Entreprenørskab. Det er således Fonden, der arbejder med konkret at udmønte initiativer og arbejdsopgaver, samt skabe resultater på området.

Fonden for Entreprenørskab

Via en omstrukturering af den tidligere Selvstændighedsfond er Fonden for Entreprenørskab etableret i 2010.

Fonden for Entreprenørskab skal arbejde med at gennemføre tiltag som bidrager til at opfylde regeringens strategi og vision for uddannelse i entreprenørskab.

Fonden skal arbejde med at udbrede undervisning i entreprenørskab i hele uddannelsessystemmet fra Folkeskolen til post-doc niveau.

Baggrund

Der har tidligere været en række nationale initiativer inden for uddannelse i innovation, iværksætteri og entreprenørskab så som iværksætterakademiet IDEA, Selvstændighedsfonden, Øresund Entrepreneurship Academy og studentervæksthusene.

Disse aktører har arbejdet med til at udvikle kurser til både studerende og undervisere samt andre aktiviteter som konferencer, seminarer og konkurrencer mv. Aktiviteter som nu er samlet i Fonden for Entreprenørskab.

Evalueringer

Fonden for Entreprenørskab er blevet evalueret i 2012 og 2017.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Fuldmægtig Julie Gadegaard Christiansen, email: jgc@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024