Gå til indhold

Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-institutterne er almennyttige institutioner, der drives som private virksomheder med det formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.

Syv GTS-institutter

Der findes syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark. GTS-institutterne er private almennyttige institutioner, der har til formål at opbygge teknologiske kompetencer og serviceydelser og stille dem til rådighed for dansk erhvervsliv på markedsmæssige vilkår. GTS-institutterne godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

GTS-institutternes resultatkontrakter

Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår via Uddannelses- og forskningsstyrelsen resultatkontrakter med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, der skal føre til opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder. Disse serviceydelser kan f.eks. være:

 • Teknologisk rådgivning og anden konsulentbistand
 • Kommercielle FoU-opgaver, kontraktforskning
 • Test og prøvning
 • Certificering
 • Kurser
 • Standardiseringsaktiviteter

Der er et aktivt opslag af midler til forskning, udvikling og videnspredning i GTS-institutterne for perioden 2025 – 2028.

GTS i fremtiden

Uddannelses og Forskningsministeriet opslår midler, som kan søges af de godkendte institutter til at medfinansiere udvikling af ny viden på GTS-institutterne. 

Hvis du vil læse om, hvilken forskning og udvikling GTS-institutterne har fået støtte til, så kan du se alle aktiviteterne beskrevet på bedreinnovation.dk. Her vil du også få mulighed for at kommentere på institutternes forslag til kommende indsatsområder, når der er opslag af nye midler til udvikling af nye kompetencer på GTS-institutterne.

Fakta om GTS-nettet

GTS-institutterne havde i 2020 en samlet omsætning på godt 3,5 mia. kr. og betjente 16.108 unikke private danske kunder, heraf 93 procent små og mellemstore virksomheder.

Der er i 2020 afsat 313,8 mio. kr. på finansloven til GTS-aktiviteter. GTS-institutternes resultatkontrakter udgør typisk ca. 10 procent af GTS-institutternes samlede omsætning.

Hvem er de syv GTS-institutter?

 • Alexandra Instituttet A/S
 • Bioneer A/S
 • Dansk Fundamental Metrologi A/S
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • DHI – Institut for Vand og Miljø
 • FORCE Technology
 • Teknologisk Institut

Kontakt

Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk
Jan Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 29
Email: jki@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk
Ebbe Mosbæk Rasmussen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 43
Email: era@ufm.dk
Naja Morell Holm Hjortshøj
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 91 06
Email: nmh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. marts 2024