Gå til indhold

Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne har hjulpet forskere og videnbaserede iværksættere med at starte egen virksomhed.

Innovationsmiljøerne har indtil 2019 på statens vegne investeret risikovillig kapital og stillet rådgivning til rådighed for iværksættere, forskere og andre, som har en videnbaseret idé med et kommercielt potentiale.

Det er besluttet at afvikle innovationsmiljøordningen, jf. den politiske aftale af 24. maj 2018 om forenkling af erhvervsfremmesystemet (forenklingsaftalen).

Afvikling af innovationsmiljøerne

De fire innovationsmiljøers portefølje af virksomheder vil overgå til exit-operatører, der har til opgave at afslutte statens engagement i innovationsmiljøordningen. De vil i en periode på tre år stå for afviklingen af statens ejerandele i porteføljen på cirka 300 virksomheder, som innovationsmiljøerne på statens vegne har investeret i.

Kontrakten med de nye exit-operatører træder i kraft den 1. januar 2020 og afsluttes den 31. december 2022.

Læs mere om innovationsmiljøerne her

 

Tal om innovationsmiljøer

Daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte har indtil 2018 udgivet et årligt performanceregnskab, der har sat tal på innovationsmiljøernes arbejde med at hjælpe nye, innovative virksomheder til verdenen.

Daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fået udarbejdet en ekstern evaluering af innovationsmiljøerne i 2012, og der er gennemført en fokuseret evaluering af ordningen i 2018.

Regelgrundlag

Rammerne for innovationsmiljøernes arbejde er i vidt omfang fastsat i lovgivningen.

Kontakt

Jan Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 29
Email: jki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024