Gå til indhold

Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme

Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme
Denne engelsksprogede effektmåling belyser overlevelsesraten og udviklingen i økonomisk vækst og beskæftigelse hos de iværksættervirksomheder, der har benyttet innovationsmiljøordningen fra 1998 til 2012.
: 08. juli 2015
: 978-87-93151-60-4
: Danish Agency for Science, Technology and Innovation
: 2015
: 79

Innovationsmiljøerne hjælper nye innovative iværksættervirksomheder til verden. Det sker ved at investere risikovillig kapital og tilbyde professionel rådgivning i den tidligste og mest risikofyldte fase af virksomhedernes liv.

Effektmålingen belyser, hvordan de virksomheder, der har fået hjælp fra innovationsmiljøerne, historisk har klaret sig målt på overlevelse, beskæftigelse og økonomiske resultater. Analysen er baseret på registerdata for godt 1.000 virksomheder og dækker perioden 1999-2012.

Innovationsmiljøerne investerer med en meget høj risikoprofil, og analysen viser da også, at de virksomheder, der har fået starthjælp fra innovationsmiljøerne, har en lavere overlevelsesrate end virksomhederne i en sammenlignelig kontrolgruppe. Omvendt præsterer innovationsmiljøernes virksomheder på niveau med kontrolgruppen med hensyn til beskæftigelse og økonomiske resultater.

Som noget nyt belyser analysen også iværksætteraktiviteten blandt personerne i innovationsmiljøernes virksomheder.  I den forbindelse finder analysen, at der i gennemsnit etableres én ny virksomhed af eller med personer i iværksætterteamet for hver virksomhed, der har måttet lukke.

Effektmålingen er udført af EPAC ved Johan Kuhn, og er et supplement til de årlige performanceregnskaber for innovationsmiljøerne, der belyser de aktuelle aktiviteter og resultater med at hjælpe nye iværksættervirksomheder på vej.