Gå til indhold

Materialer til administratorer 2014-18

Her finder du alle relevante skabeloner til brug for handlingsplaner, budgetter, rapporter, regnskaber, revisorerklæringer mv. samt en vejledning til, hvordan du skal afrapportere.

Materialer til brug for administratorer af igangværende innovationsnetværk

Innovationsnetværk skal fra medio 2014 benytte nye skabeloner i forbindelse med handlingsplaner, budgetter, halvsårsrapporter, halvsårsregnskaber m.v.

Her på siden kan du desuden finde andre relevante dokumenter, som retningslinjer for ordningen, indhold af bevillingsbrev, FI's revisorinstruks mv. Vær opmærksom på, at det bevillingsbrev, der ligger nedenfor er et generelt paradigme. Bevillingsbrevene til de konkrete netværk kan indeholde individuelle punkter.

Innovationsnetværk

 1. Retningslinjer for innovationsnetværk pr. 21. maj 20133 (pdf)
 2. Bevillingsbrev (paradigme) (pdf)
 3. Indledende revisorerklæring (Word)
 4. Indledende erklæring fra administrator (Word)
 5. Vejledning for afrapportering (pdf)
 6. Skabelon for handlingsplaner og halvsårs-/årsrapporter innovationsnetværk 11. juni 2015 (Word)
 7. Skabelon for budget og halvårs-/årsregnskab pr. 25. juni 2015 (Excel)
 8. Revisorinstruks (pdf)
 9. Skabelon til brug for økonomiansvarliges revision af regnskab for innovationsnetværk (Word)
 10. Disposition for midtvejs-/slutrapporter (Word)
 11. Disposition for midtvejsrapport af 19. april 2016 (Word)
 12. Skabelon til indlemmelse af nye medlemmer i konsortiet (Word)
 13. Disposition for slutrapport af 10. oktober 2018 (Word)

Spirende vækstområder

 1. Opslag for innovationsnetværk - Netværkssamarbejde om spirende vækstområder (pdf)
 2. Budget og regnskab vedr. spirende vækstområder (Excel)
 3. Skabelon for handlingsplan og rapport vedr. spirende vækstområder pr. 1. september 20166 (Word)
 4. Ansøgningsvejledning - Spirende vækstområder (pdf)

Styrkelse af vidensbroerne

 1. Opslag for innovationsnetværk - styrkelse af videnbroen 19. april 2016 (Word)
 2. Ansøgningsvejledning - styrkelse af videnbroerne (Word)

Strategiske netværkstemaer 2016

 1. Opslag for innovationsnetværk - strategiske netværkstemaer 27. april 2016 (Word)
 2. Skabelon for handlingsplan og rapport vedr. tematiske netværkstemaer pr. 1. september 2016 (Word)

BSR - Innovation Express

 1. Skabelon for handlingsplan og rapport vedr. BSR - Innovation Express (Word)
 2. Budget og regnskab vedr. BSR - Innovation Express (Excel)
 3. Skabelon for evalueringsskemaer vedr. BSR Innovation Express 2017 - til innovationsnetværksorganisationen (Word)
 4. Skabelon for evalueringsskemaer vedr. BSR Innovation Express 2017 - til SMVere (Word)
Senest opdateret 09. maj 2023