Gå til indhold

Innovationskraft 2021-2024

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finansierer i fællesskab klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”. Der er udpeget 13 klynger inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Klyngeorganisationerne løfter innovationshøjden hos danske virksomheder

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders og særligt små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder. Klyngernes kerneopgave er at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation, herunder videnbaseret innovation, mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem. Klyngeorganisationerne skal dermed styrke det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finansierer videnbaserede og erhvervsrettede klyngeaktiviteter i regi af de 13 viden-og erhvervsklynger. Det forventes, at klyngerne tilvejebringer yderligere finansiering til innovationsfremmende aktiviteter fra virksomheder, fonde mv.

Kontakt

Mette Holm Linnet
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 29
Email: mehl@ufm.dk
Nicolai Narvestad
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 01
Email: nicn@ufm.dk
Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. maj 2024