Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-institutterne er almennyttige institutioner, der drives som private virksomheder med det formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
Kontakt
Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk
Jan Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 29
Email: jki@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Fra 4.– 29. maj 2020 kan alle interessenter bidrage til debatten om hvilken forskning og udvikling GTS’erne skal arbejde med de kommende 4 år. Se nærmere på www.bedreinnovation.dk.

Syv GTS-institutter

Der findes syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark. GTS-institutterne er private almennyttige institutioner, der har til formål at opbygge teknologiske kompetencer og serviceydelser og stille dem til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. GTS-institutterne godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

GTS-institutternes resultatkontrakter

Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår via Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte resultatkontrakter med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, der skal føre til opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder. Disse serviceydelser kan f.eks. være:

 • Teknologisk rådgivning og anden konsulentbistand
 • Kommercielle FoU-opgaver, kontraktforskning
 • Test og prøvning
 • Certificering
 • Kurser
 • Standardiseringsaktiviteter

GTS i fremtiden

Uddannelses og Forskningsministeriet opslår midler, som kan søges af de godkendte institutter til at medfinansiere udvikling af ny viden på GTS-institutterne. Du kan læse det aktuelle opslag i linket nedenfor.

Hvis du vil læse om hvilken forskning og udvikling GTS-institutterne allerede har fået støtte til, så kan du se alle aktiviteterne beskrevet på bedreinnovation.dk. Her vil du også få mulighed for at kommentere på institutternes forslag til kommende indsatsområder, når alle forslag lægges til åben debat i maj måned.

Fakta om GTS-nettet

GTS-institutterne havde i 2016 en samlet omsætning på godt 3,6 mia. kr. og betjente 16.606 unikke private danske kunder, heraf 94 procent små og mellemstore virksomheder.

Der er i 2019 afsat 309,8 mio. kr. på finansloven til GTS aktiviteter. GTS-institutternes resultatkontrakter udgør typisk ca. 10 procent af GTS-institutternes samlede omsætning.

Hvem er de syv GTS-institutter?

 • Alexandra Instituttet A/S
 • Bioneer A/S
 • Dansk Fundamental Metrologi A/S
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • DHI – Institut for Vand og Miljø
 • FORCE Technology
 • Teknologisk Institut
Senest opdateret 04. maj 2020