17 innovationsnetværk for fremtiden

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har i forbindelse med offentliggørelsen af det oprindelige opslag i februar tilkendegivet, at endelige tilsagn kunne forventes offentliggjort i juli, men taget forbehold for afklaringen, af hvorvidt ordningen indeholder elementer af statsstøtte.
Kontakt
David Grønbæk
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk
Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: CRO@ufm.dk
Kathrine Mariager Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 55
Email: kman@ufm.dk
Hans Henrik Lomholt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 27
Email: hhl@ufm.dk

Styrelsen har modtaget og behandlet en statsstøtteretlig tilkendegivelse fra Europa-Kommissionen vedrørende innovationsnetværksprogrammet. Dette har medført nogle administrative justeringer i retningslinjerne for programmet.

På basis af de opdaterede retningslinjer, er der nu fremsendt endelige bevillingsbreve til 17 operatører af innovationsnetværk for perioden 2019-20. Operatørerne er som følger:

 • Lifestyle & Design Cluster (Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT)
 • Danish Healthtech (Foreningen Welfare Tech)
 • Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk (Plast Center Danmark)
 • Inno-Sec - Innovationsnetværket for Sikkerhed (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec)
 • Innovationsnetværket for Miljøteknologi (CLEAN)
 • Energy Innovation Cluster (Fonden Offshore Center Danmark)
 • RoboCluster (Syddansk Universitet)
 • Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science  (Københavns Universitet)
 • InBiom (Agro Business Park)
 • MADE – (Foreningen MADE)
 • InnoBYG - Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri (Teknologisk Institut)
 • Innovationsnetværket Smart Energy (CLEAN)
 • INVIO (Aalborg Universitet )
 • Innovationsnetværk for Smart Urbanisering (Gate 21)
 • Danish Food Innovation (Agro Business Park)
 • Transportens Innovationsnetværk (TINV) (Europas Maritime Udviklingscenter)
 • InfinIT -- Innovationsnetværk for IT (Aalborg Universitet)

 

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste, forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Senest opdateret 06. februar 2019