Gå til indhold

Den bibliometriske Forskningsindikator er afviklet

Det administrative set-up omkring BFI (Den bibliometriske Forskningsindikator) er afviklet som følge af den politiske aftale fra den 3. december 2021 ”Aftale om basismidler til forskning”.

Den seneste opgørelse af universiteternes forskningspublicering fra sommeren 2021 er fastfrosset som grundlag for den fremadrettede fordeling, jf. aftalens s. 3 nederst: ”Parterne er samtidig enige om at forenkle modellen, ved at den seneste opgørelse af universiteternes performance for så vidt angår BFI fastfryses som grundlag for den fremadrettede fordeling. BFI-grundlaget vil dermed ikke som i dag blive opdateret årligt, og det nuværende administrative set-up omkring BFI afvikles dermed.”

Det betyder, at alle opgaver i relation til BFI er ophørt pr. 3. december 2021. Som følge heraf opdateres BFI-listerne ikke længere, og der findes derfor ikke BFI-lister for 2022. Da det nu er mere end et år siden, at BFI-listerne sidst blev opdateret, er BFI-hjemmesiden blevet lukket. De seneste BFI-lister er BFI-listerne fra 2021, som blev endelige den 31. august 2021 og ikke har været opdateret siden da.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024