Gå til indhold

Danmarks deltagelse i grønne projekter i Horizon Europe

De danske forsknings- og innovationsmiljøer er aktive i grønne projekter om forskning og innovation finansieret af Horizon Europe. I hvert 4. Horizon Europe-projekt om grøn forskning og innovation er Danmark med. Dyk ned i de nyeste tal om grøn forskning og innovation nedenfor.

Forskere, virksomheder m.fl. i Danmark er meget aktive i Horizon Europe-projekter, der omhandler grøn forskning og innovation. Samlet set er forskere, virksomheder m.fl. i Danmark med i 232 ud af 906 grønne forsknings- og innovationsprojekter, som EU finansierer. Det svarer til, at Danmark er med i hvert fjerde Horizon Europe-projekt inden for det grønne område.

Ser vi på deltagelsen baseret på Danmarks definition af grøn forskning, udvikling og innovation, viser den seneste opgørelse, at forskere, virksomheder m.fl. i Danmark deltager aktivt indenfor temaerne:

  1. 'Miljøbeskyttelse, cirkulær økonomi og miljøteknologi' med 51 projekter
  2. 'Bæredygtige energiteknologier og -produktion mv.'  med 46 projekter
  3. 'Bæredygtig fødevareproduktion, landbrug og skove' med 45 projekter

Danmarks deltagelse i grøn forskning og innovation i Horizon Europe målt på projekter og bevillinger

De syv temaer indenfor grøn forskning, innovation og udvikling Samlet antal Horizon Europe-projekter  Antal Horizon Europe-projekter med dansk deltagelse Tilskud fra Horizon Europe til deltagere i Danmark (mio. kroner)
Bæredygtige energiteknologier og
-produktion mv.
171 46 304 
Energieffektivisering 131 29 59
Bæredygtig fødevareproduktion, landbrug og skove 130 45 67
Grøn transport 133 17 55
Miljøbeskyttelse, cirkulær økonomi og miljøteknologi 197 51 201
Naturbeskyttelse, biodiversitet og klimaforandringer 131 41 80
Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser 13 3 3
Total  906 232 770


Kilde: Europa-Kommissionens ansøgningsdatabase eCorda pr. 1. april 2023. Tallene omfatter kun projekter inden for søjle 2: Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne.

Læs mere

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 10. juli 2024