Gå til indhold

Nøgletal om Danmarks deltagelse i Horizon Europe

De danske forsknings- og innovationsmiljøer er aktive i Horizon Europe. De er mest aktive inden for strategisk forskning og innovation, der skal bidrage til at løse en bred vifte af samfundsudfordringer, og indenfor fri og nysgerrighedsdrevet forskning. Dyk ned i de nyeste nøgletal nedenfor

Nøgletal om Danmarks deltagelse i Horizon Europe

1.173 deltagere fra Danmark er med i 826 Horizon Europe-projekter. Ud af de 1.173 står 287 deltagere fra Danmark i spidsen for et Horizon Europe-projekt som koordinator. Til sammen opnår bevillingsmodtagerne i Danmark ca. 3,9 mia. kroner (523 mio. euro) fra Horizon Europe til europæisk forskning og innovation. 

Antal projekter 826
Antal deltagere* 1.173
Antal koordinatorer 287
EU-midler (mio. euro/mia. kroner) ca. 523 mio. euro
Danmarks andel af de uddelte midler til forskning og innovation fra Horizon Europe 2,47 %

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase pr. 1. april 2023
* Tallet angiver ikke unikke deltagere, men viser antallet af gange en dansk institution, organisation, virksomhed m.m. deltager

Tabellen nedenfor viser Danmarks deltagelse i de forskellige delprogrammer i Horizon Europe pr. 1. april 2023.  Danmark er mest aktive indenfor delprogrammet 'Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne' med 700  bevillingsmodtagere. Herefter følger delprogrammet 'Videnskabelig topkvalitet' med 424 bevillingsmodtagere i Danmark.

Delprogram i Horizon Europe Antal deltagere Antal projekter Midler fra Horizon Europe til deltagere i Danmark 
Videnskabelig topkvalitet 424 343 177 mio. euro
Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne 700 442 325 mio. euro
Innovativt Europa* 13 10 7,8 mio. euro
Det Europæiske Forskningsrum (ERA)  14 14 3,2 mio. euro
Udvidelse af deltagelse (Widening)  16 16 10 mio. euro
Euratom  1 1 0,07 mio. euro

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 1. april 2023

*Data omfatter ikke bevillinger fra Det Europæiske Innovationsråd (EIC) til modtagere i Danmark

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 10. juli 2024