Gå til indhold

Bevillingsmodtagere i Danmark fordelt på typer

Hvem deltager primært i Horizon Europe? Hvordan er fordelingen mellem deltagere fra den offentlige og private sektor? Og ligner det danske deltagelsesmønster det generelle deltagelsesmønster i Horizon Europe? Få svarene på disse spørgsmål ved at dykke ned i tallene nedenfor.

Hvem deltager, og hvor mange midler modtager de?

Den nyeste opgørelse viser, at offentlige aktører (videregående uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder) udgør ca. 65 % af danske deltagere i Horizon Europe. De modtager tilsammen ca. 75 % af det samlede tilskud fra Horizon Europe til Danmark. 

Til sammenligning kommer ca. 23 % af deltagerne fra private kommercielle virksomheder. De modtager tilsammen ca. 16 % af midlerne fra Horizon Europe .

Det er ikke muligt at se fordelingen mellem private og offentlige aktører i kategorien 'ikke-kommerciel forskningsinstitution'.

Figur: Danske deltagere og tilskud fordelt på deltagertype

Procenttallene for hhv. deltagelsesandel og andel af midlerne til de forskellige deltagertyper fremgår af de farvede udsnit af cirklerne. Tallene er baseret på Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase pr. 1. april 2023.

april-2023-dk-p_61848787.png

Danmark versus andre deltagerlande

På europæisk plan er private virksomheder og ikke-kommercielle forskningsinstitutioner mere aktive i Horizon Europe sammenlignet med de samme aktører i Danmark.

Sammenlignet med Danmark udgør videregående uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder på europæisk plan en mindre andel af deltagerne, og de opnår en mindre andel af tilskuddet fra Horizon Europe.

Figur: Alle EU-deltagere og tilskud fordelt på deltagertype

Procenttallene for hhv. deltagelsesandel og andel af midlerne til de forskellige deltagertyper fremgår af de farvede udsnit af cirklerne. Tallene er baseret på Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase pr. 1. april 2023.

april-2023-eu.png

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 10. juli 2024