Gå til indhold

EU's rammeprogram for forskning og innovation

Hvordan klarer danske forskergrupper og virksomheder sig i EU’s programmer for forskning og innovation?

Med analyser og statistik stiller vi skarpt på Danmarks deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Hent de nyeste tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 (H2020).

Tal om Horizon 2020

Hvert halve år offentliggør vi tal fra Europa-Kommissionen om Danmarks deltagelse i Horizon 2020. Se de nyeste tal:

Midtvejsrapport om Danmarks deltagelse i Horizon 2020

Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificerer mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet. Hent rapporten her:

Senest opdateret 09. maj 2023