Gå til indhold

Tal om forskning 2009

Forsideillustrations tekst mangler
”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
: 09. november 2010
: 1604-4371
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 2010
: 118

Nøgletal af råds- og fondssystemets forskningsbevillinger

De senere års forøgede investeringer i forskning har skabt behov for etablering af en mere omfattende dokumentations- og opfølgningsindsats. ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.

2009 rapport med udvidet statistik

Med Tal om Forskning 2008 har Forsknings- og Innovationsstyrelsen udvidet den hidtidige bevillingsstatistik. Udover ansøgnings- og bevillingsstatistik fra de faglige råd under Det Frie Forskningsråd og programkomiteerne under Det Strategiske Forskningsråd omfatter statistikken for første gang også opgørelser af en række ordninger under Rådet for Teknologi og Innovation samt ErhvervsPhD-ordningen.

Yderligere rummer statistikken opgørelser af den særlige finanslovsbevilling til forskeruddannelsesaktiviteter, som udmøntes efter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning.

Tal samlet for de fem væsentligste aktører

Endelig indgår som noget nyt også bevillingsoversigter fra Grundforskningsfonden og fra Højteknologifonden. Takket været de to fondes bidrag til bevillingsstatistikken er det for første gang muligt at præsentere nøgletal for de fem væsentligste aktører i den eksterne finansieringsstreng i én samlet publikation.