Gå til indhold

Tal om forskning, 2010

Forsideillustrations tekst mangler
"Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.
: 25. oktober 2011
: 1604-4371
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 2011
: 102

Publikation fra Styrelsen for forskning og innovation

Om publikationen

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Hvad belyser Tal om forskning

"Tal om Forskning" belyser bevillingsaktiviteten ved at se på, hvordan bevillingerne fordeler sig på beløbsstørrelser, og undersøger bevillingsmodtagernes fordeling på institutionstype, region, køn og alder. Med ansøgninger i 2010 for i alt 9,7 mia. kr. er Det Frie Forskningsråd det råd, der har modtaget ansøgninger for det største samlede beløb, efterfulgt af Det Strategiske Forskningsråd, der har modtaget ansøgninger for i alt 7,2 mia. kr. Det Frie Forskningsråd gav i 2010 ligeledes flest tilsagn (ca. 630) på i alt ca. 1,3 mia.  Det Strategiske Forskningsråd gav ca. 50 tilsagn på i alt ca. 1 mia. kr., Rådet for Teknologi og Innovation gav ca. 540 tilsagn på i alt ca. 0,3 mia. kr. og Højteknologifonden gav ca. 30 tilsagn på i alt ca. 0,4 mia. kr.

Som noget nyt indeholder "Tal om forskning" i år et sammenfatningskapitel med en introduktion til finansieringen af dansk forskning samt nøgletal på tværs af råd og fonde. De nævnte råd og fonde har i 2010 samlet modtaget cirka 5.000 ansøgninger om bevillinger, der har ført til mere end 1.200 tilsagn, og der er således tale om en betragtelig ansøgnings- og bevillingsaktivitet.

Grundlaget for statistikken

"Tal om Forskning 2010" bygger, som i de tidligere år, på et opgørelsesprincip med udgangspunkt i ansøgningsåret. Det vil sige, at statistikken omhandler de ansøgninger, der er modtaget i det pågældende år. Således vil ansøgninger modtaget i 2009, men behandlet i 2010, ikke figurere i opgørelserne for 2010, og modsat vil ansøgninger modtaget i 2010, men behandlet i 2011, være en del af statistikken for 2010.