Gå til indhold

Tal om forskning 2011

Forsideillustrations tekst mangler
"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.
: 30. november 2012
: 1604-4371
: 56

Om publikationen

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Hvad belyser Tal om forskning?

Dette års udgave af ”Tal om forskning” viser, at disse råd og fonde i 2011 tilsammen har modtaget mere end 5.250 ansøgninger, der har ført til mere end 1.450 bevillingstilsagn. Der er således tale om en betragtelig ansøgnings- og bevillingsaktivitet. ”Tal om Forskning” belyser denne aktivitet ved at se på, hvordan bevillinger og bevillingsmodtagere fordeler sig på en række parametre såsom beløbsstørrelser, institutionstype, region, køn og alder.

I ”Tal om forskning, 2011” er de fleste tabeller videreført fra sidste års publikation, sådan at den opdaterede ansøgnings- og bevillingsstatistik kan sammenholdes med de tidligere års tal. Rapporten indeholder også en sammenfatning med en introduktion til finansieringen af dansk forskning samt nøgletal på tværs af råd og fonde.

Grundlaget for statistikken

"Tal om forskning 2011" bygger, som i de tidligere år, på et opgørelsesprincip med udgangspunkt i ansøgningsåret. Det vil sige, at statistikken omhandler de ansøgninger, der er modtaget i det pågældende år. Således vil ansøgninger modtaget i 2010, men behandlet i 2011, ikke figurere i opgørelserne for 2011, og modsat vil ansøgninger modtaget i 2011, men behandlet i 2012, være en del af statistikken for 2011.

Rapporten er i forhold til de tidligere år blevet gjort mere overskuelig ved at reducere omfanget af tabeller, der indgår i pdf-udgaven. Til gengæld er tabellerne nemt tilgængelige i excel-format.