Gå til indhold

Tal om forskning 2012

Tal om forskning 2012
"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.
: 06. november 2013
: 978-87-92776-89-1
: 1604-4371
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2013
: 49

Se også tabeller og figurer

Alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger

Rapporten indeholder nøgletal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.

Næsten 4500 ansøgninger i 2012

Dette års udgave af ”Tal om forskning” viser, at Uddannelsesministeriets råd og fonde i 2012 tilsammen har modtaget mere end 4.480 ansøgninger, der har ført til mere end 1.500 bevillingstilsagn. Der er således tale om en betragtelig ansøgnings- og bevillingsaktivitet. ”Tal om forskning” beskriver hvordan bevillinger og bevillingsmodtagere fordeler sig på en række parametre såsom beløbsstørrelser, institutionstype, region, køn og alder.

"Tal om forskning 2012" indeholder statistikker for udvalgte programmer under Uddannelsesministeriets råd og fonde over blandt andet antallet af ansøgninger og tilsagn om ansøgt og bevilget beløb og om succesrater. Publikationen indeholder derudover et sammenfatningskapitel med overordnede nøgletal for finansiering af offentlig forskning i Danmark.

Grundlaget for statistikken

”Tal om forskning 2012” bygger, som i de tidligere år, på et opgørelsesprincip med udgangspunkt i ansøgningsåret. Det vil sige, at statistikken omhandler de ansøgninger, der er modtaget i det pågældende år. Således vil ansøgninger modtaget i 2011, men behandlet i 2012, ikke figurere i opgørelserne for 2012, og modsat vil ansøgninger modtaget i 2012, men behandlet i 2013, være en del af statistikken for 2012.

Rapporten består, ligesom sidste år, af en pdf-udgave med udvalgte tabeller og figurer, samt tilhørende excel-format med uddybende tabeller.