Forskningsråd og programkomiteer - regnskabsskema

Skema til brug ved aflæggelse af regnskab for bevillinger givet af rådssystemet

Dette regnskabsskema gælder for bevillinger der er omfattet af "Vilkår for bevillinger" (tidligere "Generelle bestemmelser for bevillinger").

Bemærk at universiteter fra den 1. marts 2016 ikke længere skal indsende årsregnskaber for bevillinger modtaget fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Særligt for danske universiteter, der administrerer bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond:

Selv om universiteterne fra 1. marts 2016 ikke længere skal indsende årsregnskaber for bevillinger over 3 mio. kr., skal universiteterne ved årets afslutning afstemme årets indtægter og udgifter på de enkelte bevillingssager internt. Hvis der herefter henstår et stort uforbrugt beløb, er det fortsat universitetets ansvar  at henvende sig til bevillingsenheden med henblik på ændring af udbetalingsprofilen for bevillingen.

Se afsnit 11 i Vilkår for bevillinger om loft for uforbrugte midler.

Reglerne om aflæggelse af regnskab

Reglerne om aflæggelse af regnskab er reguleret i "Vilkår for bevillinger" .

Bemærk venligst at felt 7 ændrer sig alt efter hvilken type regnskab, der skal aflægges.

Sådan udfylder du skemaet

  • Du skal udfylde skemaet på skærmen
  • Det udfyldte skema skal printes og underskrives
  • Du kan herefter scanne skemaet

For alle sager publiceret på e-grant skal der afrapporteres via blanketterne tilknyttet de enkelte bevillingssager. Læs eventuelt mere på vores hjemmeside om e-grant:

Sager, hvor bevillingshaver ikke har fået besked om publiceringen, skal fortsat afrapporteres ved at sende en mail med materialet til:

Senest opdateret 28. juli 2020