Gå til indhold

Skemaer

Her på siden finder du de skemaer, der skal benyttes ved aflæggelse af af års- og slutregnskaber, faglig afrapportering, ændring af udbetalingsprofil samt skemaer til revisorerklæringer og anmodning om ændring af bevillingsperioden og øvrige forhold. Alle skemaer indeholder en vejledning.

Generelt gælder det for alle sager publiceret på e-grant, at der skal afrapporteres via blanketterne tilknyttet de enkelte bevillingssager.


Regnskabsskemaer

Omfatter de skemaer, der skal benyttes ved aflæggelse af perioderegnskaber, halvårsregnskaber, kvartalsregnskaber, årsregnskaber og slutregnskaber til forskningsråd, EUopSTART, netværk og innovationspuljer.

Rapportskemaer

Omfatter alle de skemaer, der skal benyttes ved aflæggelse af halvårsrapporter, midtvejsrapporter og slutrapporter til forskningsråd, netværk, EUopSTART og innovationspuljer.


Ændring af bevillingsperioden

Skemaet benyttes ved anmodning om udskydelse af projektstart samt bevillingsforlængelse/forkortelse for bevillinger som ikke er publiceret på e-grant og som er omfattet af 'Vilkår for bevillinger'.


Ændring af udbetalingsprofil

Skemaet benyttes ved ændring af udbetalingsprofilen for bevillinger omfattet af "Vilkår for bevillinger". Skemaet benyttes typisk ved forlængelse af et projekt.


Skemaer til revisor- og SMV-erklæringer

Skemaerne benyttes ved aflæggelse af regnskaber for ErhvervsPhD-ordningen, Videnpilotordningen mv.


Oplysningsskema til beregning af personlig indkomst

Skemaet benyttes til indberetning af tidligere ansættelser forud for tildelingen af en projektbevilling, der administreres af privatpersoner


    Senest opdateret 09. november 2021