Rapportskemaer

Skemaer, der skal benyttes ved aflæggelse af halvårsrapporter, midtvejsrapporter og slutrapporter til forskningsråd, netværk, EUopSTART og innovationspuljer.
Viser 1-7 af 7 resultater
EUopSTART - rapportskema
Publiceringsdato 05. februar 2013 Skema til indsendelse af slutrapport til EUopSTART-bevillinger.
Eurostars
Publiceringsdato 06. februar 2013 Tilskudsbetingelser, relevante bilag og skemaer til indsendelse af rapport for Eurostars-midler
Internationalt Netværksprogram - afrapportering
Publiceringsdato 06. februar 2013 Slutrapport for Internationalt Netværksprogram består af et spørgeskema
Forskningsråd og programkomiteer - rapportskema
Publiceringsdato 06. februar 2013 Skema til brug ved aflæggelse af faglig midtvejs- og slutrapport for bevillinger omfattet af "Vilkår for bevillinger". Det er især bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond (tidligere Det Frie Forskningsråd) og Danmarks Innovationsfond (tidligere Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer)
Forskningsinfrastruktur - rapportskema
Publiceringsdato 05. februar 2013 Skema til indsendelse af årlig statusrapport eller slutrapport for midler fra Puljen til Forskningsinfrastruktur
EU-DK-Hjemtag – rapportskema
Publiceringsdato 23. januar 2017 Skema til aflæggelse af rapport for EU-DK-Hjemtag
Horizon 2020 NET – midtvejs- og slutrapport
Publiceringsdato 02. marts 2017 Skema til midtvejs- og slutrapport for Horizon2020-NET