Gå til indhold

Eurostars

Tilskudsbetingelser, relevante bilag og skemaer til indsendelse af rapport for Eurostars-midler

Forudsætninger for tilskud

En forudsætning for tilskud er, at tilskudsmodtager er gået ind i et Eurostars-konsortium. Det forudsættes endvidere, at de forskningsintensive små- og mellemstore virksomheder udgør min. 50 pct. af de samlede projektaktiviteter. 
Du kan læse mere om tilskudsbetingelserne og kravene til periodebudgetter, -regnskaber, og –rapporter på Innovationsfondens hjemmeside.

Udbetaling af tilskud

Udbetalinger af tilskud sker efter eget valg kvartalsvist eller halvårligt bagud. Udbetaling sker på baggrund af et regnskab for hele projektet opgjort pr. projektdeltager.

Udarbejdelse af regnskab (kvartals- eller halvårligt)

Danske tilskudsmodtagere i et Eurostars-projekt udarbejder hver især et regnskab for egne aktiviteter for det forløbne kvartal eller halvårsperiode. Regnskabet indsendes sammen med en kort faglig rapport om projektet, der følger rammerne for rapporteringsskemaet.

Perioderegnskab og revisorpåtegning

Perioderegnskabet skal mindst én gang årligt og ved projektets afslutning attesteres af en revisor.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024