Gå til indhold

Internationalt Netværksprogram - afrapportering

Slutrapport for Internationalt Netværksprogram skal udfyldes i E-grant.

Ved at udfylde og indsende slutrapport og slutregnskab senest 3 måneder efter bevillingsperiodens ophør opfylder du afrapporteringskravene for Det Internationale Netværksprogram.

Slutrapporten danner baggrund for Det Internationale Netværksprograms årlige evaluering. Spørgsmålene drejer sig om partnere, aktiviteter, resultater og tilskud i forbindelse med dit projekt. 

Du tilgår skabelonen for slutrapporten fra din bevillingssag på e-grant-portalen.

Al korrespondance vedrørende din bevilling, herunder regnskab og anmodning om forlængelse af bevillingsperioden, indsendes via e-grant-portalen:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024