Gå til indhold

Forskningsråd og programkomiteer - rapportskema

Skema til brug ved aflæggelse af faglig midtvejs- og slutrapport for bevillinger omfattet af "Vilkår for bevillinger". Det er især bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond (tidligere Det Frie Forskningsråd) og Danmarks Innovationsfond (tidligere Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer)

Skemaet skal udfyldes på skærmen. Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at åbne skemaet. Når der skrives i skemaets felter udvides disse efter tekstens længde. Er der behov for det kan skemaet "blankes" ved tryk på "Reset form".

Når skemaet er udfyldt tryk "Gem som" nederst i skemaet. Skemaet skal gemmes på din maskine.  

Skal du indsende slutrapport i forbindelse med din bevilling fra DFF, skal du ikke bruge skabelonen her på siden, men gå ind på e-grant. På e-grant kan du under din bevilling finde et link til online-rapporten, du skal udfylde.

For alle sager skal der afrapporteres via blanketterne tilknyttet de enkelte bevillingssager. Læs eventuelt mere på vores hjemmeside om e-grant:

Sager, hvor bevillingshaver ikke har fået besked om publiceringen, skal fortsat afrapporteres mv. ved at sende en mail med materialet til: 

Det er muligt at vedhæfte yderligere filer til e-mailen f.eks. artikler og uddybning af projektresultater. Skemaet skal ikke underskrives men indsendes af tilskudsmodtageren.

Skemaet er udviklet til pdf-version 1.6 (fra Acrobat version 7.0 og nyere). Vær opmærksom på om dit program lever op til disse standarder. Kan du ikke gemme en lokal kopi af blanketten på din maskine kan det tyde på, at din pdf-version er for gammel. Du skal derfor installere et nyere pdf-program. Det kan downloades gratis fra

Særligt for Mac-brugere

Mac-brugere skal være særligt opmærksomme på, at pdf-filen skal åbnes i Adobe Acrobat (Reader). Det gøres nemmest ved at gemme rapportskemaet på skrivebordet, og åbne skemaet fra Adobe Acrobat (Reader).

Mac'en åbner som standard filen i browseren (det program som viser internet-siden). Browseren har indbygget en pdf-viser. Vores erfaring er, at den indbyggede pdf-viser på Mac'en ikke er fuldt kompatibel med rapportskemaet - derfor er det vigtigt at bruge Adobe Acrobat (Reader).

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024