Gå til indhold

Faglig afrapportering

Find oftest stillede spørgsmål og svar om faglig afrapportering

Hvornår skal der indsendes faglige status-, midtvejs- og slutrapporter?

Datoen for indsendelse af rapport(er) finder du i e-grant, bevillingsbrevet eller senere ændringer af bevillingsforholdene.


Hvor skal materialet sendes hen?

For alle sager publiceret på e-grant skal der afrapporteres via blanketterne tilknyttet de enkelte bevillingssager. Læs eventuelt mere på vores hjemmeside om e-grant:

Sager, hvor bevillingshaver ikke har fået besked om publicering på e-grant, skal fortsat afrapporterer ved indsendelse af materialet pr. mail til:  

I emnefeltet skrives sagsnummer og gerne forkortelsen for råd/program, så henvendelsen hurtigt kan identificeres. Papirmaterialet skal IKKE samtidigt indsendes med almindelig post.


Er der faglig afrapportering til alle typer bevillinger?

Nej, følgende typer af bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond skal ikke indsende faglig afrapportering:

  • Afholdelse af videnskabelige konferencer
  • Forskningsophold i udlandet
  • Skolarstipendier
  • Udgivelse af tidsskrifter

Det vil fremgå af bevillingsbrevet, om der er afrapporteringskrav eller ej.


 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024