Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i e-grant

Her kan du læse om anvendelsen af persondata i relation til tilskudsadministration i Uddannelses – og Forskningsministeriet og dine rettigheder som bruger af e-grant.

Dataansvarlige

Du kan altid kontakte den dataansvarlige myndighed for nærmere information om, hvordan dine persondata bliver brugt i behandlingen af din sag i e-grant, formålet med behandlingen i forbindelse med brug af e-grant, samt retsgrundlaget for denne behandling. Hvem, der er dataansvarlig for de data, du oplyser, afhænger af hvilken ordning eller program du søger. Følgende myndigheder benytter e-grant:

Innovationsfonden

Europahuset, Europaplads 2, 4., 
8000 Aarhus C
Tlf: 61905000
Email: Kontakt@innofond.dk
Innovationsfondens privatlivspolitik

Danmarks Frie Forskningsfond

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Asylgade 7
5000 Odense C
Tlf: 35446200
Email: dffsekretariatet@ufm.dk
Danmarks Frie Forskningsfonds privatlivspolitik

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Kontaktoplysninger afhænger af hvilken ordning/kontor,
det drejer sig om. Find kontaktperson i det opslag,
du søger eller se ufm.dk.

Databeskyttelsesrådgiver

Du har også altid mulighed for at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til ministeriets databeskyttelse:

Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Postadresse: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Samtykke fra medansøgere og andre personer

Når du i forbindelse med brug af e-grant angiver oplysninger om medansøgere eller andre personer, som vil fremgå af dine sager i systemet, forudsætter den myndighed, du ansøger, at disse personer har givet samtykke til, at du videregiver deres oplysninger. Det er dit ansvar som ansøger eller formidler af tredjemandsdata at sikre dette samtykke.

Dine rettigheder

Da dine personoplysninger behandles af de myndigheder, der bruger e-grant, har du som bruger oprettet i e-grant en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige myndighed (se ovenfor), som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om myndigheden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne. Når du er oprettet som bruger af e-grant, kan du selv via dit login se og rette dine stamdata, samt se, hvilke dokumenter, der er på dine sager.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Myndighederne skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at en myndighed, der bruger e-grant behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet. Det har du også selv mulighed for at gøre via dit login, hvis det er dine stamdata, der skal rettes, f.eks, email adresse, adresse, ansættelsessted etc.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning, der sker hvert femte år. Det bemærkes dog, at de offentlige myndigheder, der behandler dine oplysninger i e-grant, er underlagt regler som betyder, at de i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den dataansvarlige myndighed fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarlige myndigheds ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter og sager med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

Når du opretter dig som bruger eller redigerer dine oplysninger på e-grant.dk, registreres din identitet, din IP-adresse og det tidspunkt, hvor den udførte handling modtages af systemet.

Myndighedernes indhentelse af andre oplysninger

Den myndighed du sender en ansøgning til forbeholder sig ret til at indhente oplysninger vedrørende dine eventuelle tidligere og foreliggende ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd, Innovationsfonden, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Disse oplysninger vil kunne indgå i behandlingen af ansøgningen. Hvis der er søgt eller vil blive søgt om midler til projektet andetsteds, forbeholder rådet/fonden/styrelsen sig ret til at indhente oplysning om, hvorvidt beløbet er bevilget.

Offentliggørelse af oplysninger

Hvis din ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil oplysninger om

  • dit og eventuelle projektdeltageres navne
  • sted for projektets udførelse
  • projektets titel og varighed
  • eventuelle nøgletal for bevillingen samt
  • bevillingens størrelse

afhængigt af hvilket program du søgte, blive offentliggjort på Den Danske Forskningsdatabase, Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside samt Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.

Endvidere kan en eventuel populærvidenskabelig beskrivelse af projektet blive offentliggjort de samme steder.

Hvis du ikke har modtaget en bevilling

Navne og projekttitler på ansøgere, der ikke har modtaget bevilling, offentliggøres ikke, men der kan ifølge Offentlighedsloven søges om aktindsigt i fx lister over samtlige ansøgeres navne og projekttitler.

Du skal derfor være opmærksom på, at projekttitlen ikke indeholder oplysninger om projektet, som du eventuelt ønsker at hemmeligholde.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, myndigheden behandler dine personoplysninger på. Du finder på www.datatilsynet.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. december 2021