Gå til indhold

Om e-grant

På denne side finder du information om baggrunden for e-grant.dk, samt betingelser og ansvar for brug af systemet

Formålet med e-grant

e-grant.dk skal gøre det nemmere for forskere og virksomheder at

  • søge om midler til forskning og innovation 
  • administrere bevillinger.

e-grant.dk er udviklet på baggrund af en brugerundersøgelse afholdt på alle danske universiteter samt udvalgte vidensinstitutioner og virksomheder. Undersøgelsen viste et stort behov for at reducere de administrative byrder hos vores brugere. Dels ved tiltag til øget digitalisering og dels gennem regelforenklinger.

Betingelser og ansvar ved anvendelse af e-grant

Skemaet viser, hvilke betingelser der findes og hvem der bærer ansvar. Bemærk ansvar i forbindelse med databeskyttelse, anvendelse af persondata samt dine rettigheder kan du læse mere om under: Behandling af personoplysninger i e-grant.

HvadBeskrivelse
Databeskyttelse

Læs om databeskyttelse og dine rettigheder her.

Ansøgeres ansvar

Det er ansøgers ansvar, at

  • oplysningerne i e-grant er korrekte
  • de nødvendige bilag er vedlagt ansøgningen
  • indholdet i bilagene er korrekt
  • ansøgningen

er sendt inden udløbet af den frist, der er angivet i det opslag, som der søges i henhold til.

Korrekt udfyldelse

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at vælge den korrekte blanket og at udfylde ansøgningen korrekt.

I opslagene er der anført, hvilke formelle mangler ved ansøgningen der medfører, at ansøgningen bliver administrativt afvist fra behandling. Det er således vigtigt, at du er opmærksom på at opfylde de formkrav, der er anført i opslaget, så din ansøgning kan blive realitetsbehandlet i rådet/programkomiteen.

Teknisk ansvar

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har pligt til at informere om eventuelle fejl, som betyder, at e-grant er utilgængeligt, så det påvirker ansøgers mulighed for at indsende ansøgninger inden for eventuelle ansøgningsfrister.

Perioder med utilgængelighed vil fremgå af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.

I særligt alvorlige tilfælde kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udvide ansøgningsfristen for alle relevante ansøgere. Dette vil ligeledes fremgå af hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hæfter ikke for

  • fejlinformation som følge af fejl i programmet
  • fejl i beregninger, transmissionsfejl og lignende fejl
  • eventuelle erstatningskrav som følge af forkert brug af e-grant.
Browsertilgængelighed og WAI

E-grant har gennemgået en række test af applikationens tilgængelighed. Succeskriteriet for tilgængeligheden af e-grant er, at systemet skal overholde de obligatoriske standarder for offentlige hjemmesider, herunder WAI level AA-kravene. E-grant lever ikke helt op til disse standarder endnu, men der arbejdes løbende på at efterleve obligatoriske standarder på området. I praksis betyder det, at personer med synshandicap indtil videre ikke kan tilgå løsningen uden en støtteperson, der kan læse blanketten op for vedkommende.

I tilfælde, hvor du på grund af e-grants tilgængelighed har vanskeligt ved at anvende løsningen, er du velkommen til at kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for hjælp til udfyldelse og indsendelse af din ansøgning. Kontakt os på e-mailadresse: 

e-grant er testet i forskellige styresystemer og med forskellige browser i forskellige kombinationer. E-grant er tilgængelig for langt de fleste kombinationer, dog fortrinsvist Google Chrome.

Synshandicap

Portalen har nogle kendte WAI problemer, som kan vanskeliggøre brugen af skærmoplæsere. Du kan derfor kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som vil kunne hjælpe dig med indsendelsesprocessen.Kontaktoplysningerne til det relevante kontor fremgår i opslaget.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2021