Deltag i eksisterende COST-netværk

Alle COST-netværk er åbne for dansk deltagelse - også de netværk, der ikke har danske medansøgere. Læs om de tre forskellige niveauer for deltagelse i henholdsvis et igangværende og et helt nyt COST-netværk og om selve optagelsesproceduren.
Kontakt
Tina Gaard Sander
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 83 69
Email: tgs@ufm.dk
Mette Trojahn Petersen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 80 59
Email: mtp@ufm.dk

Tre niveauer for deltagelse

Du kan deltage på tre forskellige niveauer i et eksisterende COST-netværk - læs om proceduren for udpegelse til henholdsvis Management Committee, Working Group og Activities nedenfor.

Management Committee - netværkets ledelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) udpeger danske forskere til netværkets Management Committee. SFU kan udpege to repræsentanter til hver Management Committee og op til tre suppleanter.

Læs mere om proceduren for udpegelse nedenfor.

Working Group - netværkets arbejdsgruppe

Det er netværkets ledelse, der optager nye deltagere. SFU har ingen indflydelse på den proces. Kontakt netværket og/eller danske Management Committee-repræsentanter for deltagelse i Working Groups.

Activities - netværksaktiviteter

Hvert netværk afholder forskellige aktiviteter. Nogle er åbne for eksterne deltagere, andre kun for deltagere. Se oplysninger på kontaktpersoner for de enkelte netværksaktiviteter på deres hjemmeside og/eller kontakt netværkets danske Management Committee-repræsentanter.


Vil du med i et igangværende netværk?

For igangværende netværk nominerer Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ud fra først-til-mølle princippet - benyt ansøgningsskema nedenfor. Kan indsendes løbende.

Hvis et netværk har været i gang i mere end et år uden dansk deltagelse, skal netværkets Management Committee også acceptere de nye danske forskere.


Vil du med i et netværk, der netop er godkendt?

Når nye netværk er godkendt, igangsætter SFU en åben proces, hvor interesserede forskere kan tilkendegive deres interesse. 

Deadline for interessetilkendegivelse sættes af SFU. Inden deadline indsender interesserede forskere ansøgningsskabelonen samt CV. Umiddelbart efter deadline udvælger SFU repræsentanter til Management Committee.

Kriterier for udvælgelse (i tilfælde af større interesse end ledige pladser):

  • danske medansøgere har prioritet over andre interesserede (via parallel proces)
  • bedst mulige spredning ift. deltagende institutioner
  • fremme af yngre forskere
  • kønsbalance

Efter endt nomineringsproces kan forskere fortsat blive tilknyttet et netværk med ledige MC pladser. Valg hertil foretages efter først-til-mølle princippet.

Ansøgningsmateriale

For at komme i betragtning som medlem af Management Committee, skal interesserede forskere udfylde og indsende ansøgningsskabelonen (1 side) samt vedhæfte deres CV. Ansøgningen skal sendes til Tina Gaard Sander, SFU, på e-mail: tgs@ufm.dk og Mette Trojahn Petersen, SFU, på e-mail: mtp@ufm.dk.

Forventninger til Management Committee repræsentanter

Det forventes, at udpegede repræsentanter:

  • repræsenterer Danmark i netværkets Management Committee, og ikke kun deres egen institution.
  • deltager aktivt i netværkets ledelsesmøder og andre netværksaktiviteter
  • sørger for at mødeinvitationer sendes videre til eventuelle MC suppleanter, når nødvendigt.
Senest opdateret 28. januar 2020