Gå til indhold

Projektafslutning

Når projektet er afsluttet, skal koordinator udarbejde en slutrapport til EU. Slutrapporten er både videnskabelig og økonomisk - og skal skabe et overblik over de mest væsentlige resultater og det samlede forbrug. Læs mere om emnet og de frister og krav, koordinator skal efterleve.

Slutrapport

Senest 60 dage efter afslutning af det faglige arbejde skal koordinator indsende en afsluttende rapport til EU. Rapporten skal både indeholde de videnskabelige resultater, samt det endelige regnskab for projektet. Slutrapporten indsendes sammen med den sidste periodiske afrapportering - læs mere ved at klikke ind på fasen "Gennemførelse og afrapportering" i figuren ovenfor. Når EU har godkendt slutrapporteringen, vil den sidste del af EU-tilskuddet blive udbetalt til koordinator. Koordinator sørger herefter for at fordele tilskuddet til projektets partnere.

Dokumentationskrav efter projektet

Tilskudsmodtagere er forpligtet til at gemme al original dokumentation for alle direkte støtteberettigede omkostninger i fem år efter sidste udbetaling fra EU. Det fremgår af tilskudsaftalens artikel 18. Det er derfor vigtigt at gemme alle originale regnskabsbilag, ansættelseskontrakter, fakturaer, timeregistreringer m.m. Det gælder alle i deltagere i projektet.

Tre typer af EU-revision

Det er vigtigt, at EU-tilskud anvendes i henhold til kontrakten mellem tilskudsmodtager og EU – og derfor kan EU gennemføre forskellige typer af revision. Der er tre typer af EU-revision, hvor projektet vil blive revideret på forskellige niveauer. Til alle tre typer af revision skal tilskudsmodtagere kunne fremvise al dokumentation, der er relateret til projektet. Bemærk at der ikke er krav om dokumentation for indirekte omkostninger.

De tre typer af revision:

  • Check: En administrativ gennemgang af forklaringerne bagved de støtteberettigede omkostninger samt fremskridt i projektet. Check foretages af Project Officer.
  • Review: En faglig evaluering af projektet foretaget af en faglig specialist på vegne af EU.
  • Audit: En reel revision af de støtteberettigede omkostninger hos udvalgte støttemodtagere. Audit foretages af et revisionsfirma på vegne af EU eller af EU selv.
Senest opdateret 09. juni 2021