Gå til indhold

ERC Advanced Grant (AdG)

ERC Advanced Grant støtter excellente forskere, der allerede er etablerede forskningsledere med en publikationsliste med markante forskningsgennembrud.

Krav til ansøgers ph.d.-alder

Der er intet krav, men man skal have bidraget til sit forskningsfelt med markante forskningsbedrifter de sidste ti år. 

Hvornår er man egnet?

For at være egnet skal man have bidraget med excellente resultater til sit forskningsfelt de sidste ti år og gerne have tydelig forskningsledererfaring, været inviteret som keynote speaker, opnået patenter, fået internationale priser, været vejleder for yngre forskere mv.

Tidsforbrug i et ERC Advanced Grant

Man skal minimum kunne dedikere 30 % af sin arbejdstid til et ERC-projekt og min. 50 % af den skal foregå i et EU-land eller et land, der er associeret med Horizon Europe.

Hvad kan man søge om?

Man kan søge om op til 2,5 mio. euro. i op til fem år.

Desuden kan man søge om 1 mio. euro, hvis man har brug for at:

  • købe særligt udstyr
  • købe sig adgang til forskningsinfrastruktur eller
  • flytte særligt udstyr til Europa i forbindelse med sit ERC-projekt.

Danske ERC Advanced Grants projekter

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Sebastian Lehmann Cadieux
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 14
Email: slca@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. august 2023