Gå til indhold

ERC Proof of Concept Grant (PoC)

ERC PoC-bevilling uddeles til videreudvikling af idéer og muligheder, der er opstået fra et eksisterende ERC-projekt.

PoC-bevilling støtter op om aktiviteter til begyndende kommercialisering af ERC-projektets resultater og data. PoC-aktiviteter skal være afledt af ERC-projektet, men må ikke være en direkte fortsættelse af forskningsaktiviteter.  
 
Man kan som ERC-modtager søge om tilskuddet til at:

  • klarlægge IPR-spørgsmål og -strategi
  • undersøge spørgsmål om budget og andre kommercielle spørgsmål
  • etablere forbindelser med henblik på senere finansielt tilskud
  • dække indledende omkostninger i forbindelse med etablering af en virksomhed.

En PoC-bevilling må ikke bruges til forskningsopgaver.

Hvornår er man egnet?

Man skal allerede have et igangværende ERC-projekt eller ens ERC-projekt skal være afsluttet for mindre end 12 måneder siden. Man kan søge en PoC-bevilling i hvert arbejdsprogram, så man kan godt få flere PoC-bevillinger på det samme ERC-projekt.

Hvad kan man søge om?

150.000 euro som man får som en lump sum (dvs. et engangsbeløb).

Danske Proof of Concept Grants projekter

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Sebastian Lehmann Cadieux
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 14
Email: slca@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. august 2023