Gå til indhold

Introduktion til Det Europæiske Forskningsråd

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) støtter banebrydende forskningsprojekter af højeste kvalitet uafhængigt af forskningsfelt. Forskningen skal ikke løse forudbestemte problemstillinger. Kernen i ERC er, at forskeren selv frit formulerer et forskningsprojekt.

Hvad kan du søge støtte til?

Alle topforskere kan søge midler fra ERC uafhængigt af forskningsfelt. ERC støtter også mere tværfaglig forskning. Der kan søges støtte til forskningsprojekter, som ledes af en enkelt forsker af en varighed på op til fem år, samt forskningsprojekter som ledes af to til fire forskere af en varighed på op til seks år. Forskere som allerede har en ERC bevilling kan søge om en ”Proof-of-concept” bevilling.

Programmets hovedområder

ERC kan søges af forskere fra alle fagdiscipliner og har ingen forudbestemte emner eller problemstillinger, som skal løses.

Projekttyper der ydes støtte til

Virkemiddel Beløb
Starting Grant op til 1,5 mio. euro
Consolidator Grant op til 2 mio. euro
Advanced Grant op til 2,5 mio. euro
Proof-of-Concept op til 150.000 euro
Syngergy Grant op til 10 mio. euro

Hvem kan søge?

Forskere fra hele verden kan søge ERC, men det er et krav, at man tilknyttes en forskningsinstitution, som ligger i EU eller et associeret land, samt foretager en del af forskningen her.

Krav til ansøgerne

Det er et krav, at ansøgeren har et imponerende CV, og er anerkendt i den akademiske verden. Derudover er der følgende specifikke krav for de forskellige bevillingstyper:

Starting Grant
Ansøger skal være tildelt sin første ph.d.-grad mellem to og syv år før første januar i det pågældende ansøgningsår. Dertil kommer krav om publicering af minimum fem væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser osv.

Consolidator Grant
Ansøger skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem syv og tolv år før første januar i det pågældende ansøgningsår. Dertil kommer krav om publicering af minimum ti væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser osv.

Advanced Grant
Ansøgerne forventes at være aktive forskere og have vist væsentlige videnskabelige resultater inden for de seneste ti år. Det forventes, at ansøgeren har minimum ti repræsentative publikationer (som hovedforfatter) i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, evt. monografier, patenter, præsentationer ved konferencer, ekspeditioner osv.

Proof of Concept
Ansøgerne skal enten have et igangværende ERC-projekt eller et ERC-projekt, som er afsluttet inden for 12 måneder før datoen for opslaget. Tilskuddet kan anvendes til at:

  • klarlægge IPR-spørgsmål og –strategi
  • undersøge spørgsmål om budget og andre kommercielle spørgsmål
  • etablere forbindelser med henblik på senere finansielt tilskud
  • dække indledende omkostninger i forbindelse med etablering af en virksomhed.

Synergy Grant
Synergy Grant kan søges af konsortier på mellem to og fire topforskere. De involverede forskere skal bringe deres viden, kompetencer og ressourcer sammen og skabe en ny synergi, der kan løse ambitiøse forskningsproblemer, sikre paradigmeskift og bringe forskningsområder i nye retninger. Alle topforskere, der går sammen for at søge et Synergy Grant, skal have excellente CV’er og publikationslister. Ansøgere kan komme fra alle faglige discipliner – også på tværs af discipliner, da de selv skal definere projektet.

Læs mere


Kontakt

Anne Overgaard Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. juli 2022